ПРАВИЛА ПРИЙОМУ УЧНІВ ДО ЗАКЛАДУ

1. Прийом дітей до Мукачівської спеціальної школи-інтернату І-ІІ ступенів здійснюється на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування.

2. До навчального закладу зараховуються діти:

  • з гостротою зору 0,04Д і нижче на оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією;
  • з гостротою зору 0,05-0,08Д на оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією, у разі складних порушень зорових функцій,прогресуючих очних захворювань, що призводять до сліпоти;.
  • з гостротою зору 0,05-0,4Д на оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією; при цьому враховується стан інших зорових функцій (поле зору, гострота зору на близькій відстані, форми та перебіг патологічного процесу);
  • з більш високою гостротою зору у разі прогресуючих або частих рецидивних захворювань, а також за наявності астенопічних явищ, що виникають під час читання та письма на близькій відстані.

3. Не зараховуються до закладу діти:

  • з інтелектуальними порушеннями тяжкого, глибокого ступеня;
  • з глибокими відхиленнями у поведінці;
  • із значними порушеннями рухової сфери, які самостійно не пересуваються і не обслуговують себе;
  • із стійким денним і нічним енурезом і енкопрезом.

4. Зарахування учнів до навчального закладу проводиться, як правило, до початку навчального року наказом директора на підставі наступних документів:

  • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
  • копії свідоцтва про народження дитини;
  • висновку інклюзивно-ресурсного центру;
  • особової справи та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого або першого класів);
  • індивідуальної програми реабілітації (для дитини з інвалідністю);
  • довідок про стан здоров’я дитини :
   • довідка лікаря-офтальмолога;
   • медична карта дитини (ф. №026/о);
   • витяг з «Історії розвитку дитини» (ф. №112/о);
   • копії «Картки профілактичних щеплень» (ф. №063/о);
  • довідки закладу охорони здоров’я про те, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями;
  • фото дитини (3,5х 4,5).

5. Діти з недорозвиненням мовлення повинні мати висновок сурдолога.

6. Для зарахування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються наступні документи:

  • витяг з рішення виконавчого комітету місцевої ради про призначення опікуна (піклувальника) над дитиною та її житлом і майном;
  • дублікат обліково-статистичної картки дитини;
  • повідомлення про первинний облік дитини;
  • довідка про склад сім’ї;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності).

7. Документи, необхідні для зарахування дитини до закладу, подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.

8. Діти з особливими освітніми потребами перебувають в закладі на державному утриманні.

Кiлькiсть переглядiв: 1468